Bergeland vgs

Åpen dag tirsdag 24. januar fra kl 18:00 - 20:00.

Lurer du på hvilken skole du skal velge til høsten? Åpen dag er en fin anledning for 10.-klassinger, foresatte og andre interesserte til å komme og oppleve hverdagen på skolen. I tillegg til orienteringer om utdanningsprogrammene og omvisning, er det mulig å kikke innom klasserommene og få et innblikk i elevenes aktiviteter. Åpen dag på Bergeland i Vaisenhusgate 50.

Husk å søke skoleplass innen 1. mars

Velkommen som søker til videregående skole og til læreplass i Rogaland fylkeskommune.

Her finner du den viktigste informasjonen du trenger for å søke og hvordan inntaket foregår.

Aktuelt

  • Åpen dag på Bergeland
    Velkommen til Åpen dag på Bergeland tirsdag 24. januar fra kl 18:00 - 20:00. Sted: Vaisenhusgata 50
  • Elevundersøkelsen høsten 2022
    Vi gjennomfører elevundersøkelsen i alle klasser uke 48-29 (28.11 - 9.12). Det er frivillig for elevene å svare på spørsmålene. Alle elever skal få tilbud om å delta, også elever i spesialundervisning dersom de har mulighet til det. Undersøkelsen...
  • Helsesykepleier på Bergeland
    Helsesykepleierne Karen Johanne og Åshild har kontor i U-etg ved gymsalen. Har du behov for råd og veiledning som har med helse å gjøre? Eller trenger du bare noen å snakke med?
Til toppen