Videregående skole

Vær den du er – bli hva du vil! 

Vi har godt læringsmiljø og blant landets beste opplæring. Husk søknadsfristen 2. mars. Vi gleder oss til å ta imot deg.

Våre utdanningsprogram

Søk skoleplass

Hadde du ikke fremmedspråk på ungdomsskolen ?

Hvis du har tenkt å søke MK eller KDA, kan du lese hvilke fremmedspråk vi tilbyr.

Medier og kommunikasjon

Kunst, design og arkitektur

Besøke skolen?

Velkommen på besøk til Bergeland. Ungdommer som vurderer å søke seg til Bergeland er velkommen til å besøke oss. Ta kontakt med Linken Færavaag for å sette opp en avtale linken.nybo.faravaag@skole.rogfk.no tlf  51923606

Aktuelt

Til toppen