Bergeland vgs

Selvtesting for nærkontakter

Dersom smitte ved Bergeland vidergående skole vil de elever som er definert som nærkontakter bli kontaktet.
Elevene som er definert som nærkontakter vil da få utlevert testutstyr på skolen. Du vil også få informasjon om hvordan hurtigtesten skal tas.

Hurtigtest blir tatt på skolen. Ved smittetilfeller i helg som påvirker skolen skal testutstyr hentes ved teststasjon 3 i Stavanger mellom kl. 08 – 15 og 19- 21.

Les mer!

Fraværsføring når unntaksbestemmelsene opphører

Fra og med 11. oktober opphører unntaksbestemmelsene for fraværsføringen knyttet til covid-19.  Det vil dermed ikke lenger være mulig for elever å melde sykefravær med egenmelding eller foreldremelding.

Følgende rutiner gjelder da igjen for fraværsføring på elever: 

1. Eleven gir beskjed så tidlig som mulig til sine lærere

2. Faglærer fører fravær fortløpende i alle økter og aktiviteter

3. Fraværet føres med kode X – udokumentert fravær eller med kode D – dokumentert fravær, dersom kontaktlærer har bekreftet dokumentasjon, feks på tannlegetime, besøk hos helsesykepleier eller lignende.

Elever som har symptomer på luftveissykdom skal teste seg, og møte på skolen dersom testen er negativ. Selve testingen kan ta noe tid. Fravær som gjelder enten påvente av eller gjennomføring av covid-test/selvtest, reknes som dokumentert fravær. 

Les ellers mer om reglement for å få dokumentert fravær etter gjeldene regler her.

 

Koronaviruset - informasjon og retningslinjer 

 

Fra og med 25.9 avsluttes de fleste nasjonale tiltak med hensyn til Covid-19

Det er imidlertid fremdeles viktig at disse smittevernstiltak følges:

• Ingen syke skal møte på skolen

• God hygiene

• Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

For mer informasjon se på Rogaland fylkeskommunes felles temaside med informasjon for elever, lærlinger, foresatte og ansatte. 

Se også oversikt over hvilke regler som gjelder i på skolen her.

 

Aktuelt

Til toppen