Bergeland vgs

Informasjon om klagerett på standpunktkarakterer

Du kan klage på standpunktkarakterer eller på at du ikke har fått karakter til standpunkt (IV). Eleven kan klage selv, og foresatte kan klage på vegne av eleven fram til han eller hun fyller 18 år. Det er ikke klagerett på underveisvurdering eller halvårsvurdering.

Hurtigklagefrist for VG3

Elever på VG3 kan benytte seg av en hurtigklagefrist. Denne fristen er satt for at klager skal kunne behandles før inntak til videre studier. Hurtigklagefristen gjelder kun for VG3. For at en klage skal kunne hurtigbehandles må den være levert på skolen seinest onsdag 15. juni klokka 10.00.

Øvrige frister for klagebehandlingen 2022

Klagefristen er 10 dager fra karakteren ble offentliggjort eller etter at du har fått begrunnelse for den offentliggjorte karakteren. På Bergeland VGS blir karakterene offentliggjort 14. juni.

Til deg som vil klage

Dersom du skal klage er det viktig at du følger riktig framgangsmåte.

FLYING START - FOR DEG SOM SKAL PÅ VIDEREGÅENDE TIL HØSTEN 2022

Går du i 10. klasse? Skal du begynne på videregående til høsten? Gjennom Flying Start torsdag 11. og fredag 12. august kan du bli kjent med Bergeland videregående skole, møte noen av lærerne og noen av dine nye klassekamerater.

Tilbudet er gratis, og hver dag serverer skolen lunsj. Påmelding her eller til den enkelte skole, frist 30.6.2022. Vår kontaktperson er Jan M. Aasen, mail: jan.mortensen.aasen@skole.rogfk.no

Er du 10.klassing eller Vg1-elev og skal begynne på Bergeland til høsten?

Se digitale informasjonsmøter med presentasjon av våre utdanningstilbud ved å bruke linkene under:

Nyhetssak i TV Vest om Åpen dag på Bergeland vgs

 

Det ligger mye god informasjon ute. Benytt gjerne muligheten til å gå inn å se på presentasjoner av våre utdanningsprogram her:

Presentasjon av Medier og kommunikasjon

Presentasjon av Helse- og oppvekst - studieforberedende

Presentasjon av Helse- og oppvekstfag yrkesfag Vg1

Presentasjon av Kunst, design og arkitektur

Presentasjon av Arbeidstrening

Flere videopresentasjoner av skolens utdanningstilbud

Aktuelt

Til toppen