Videregående skole

Åpent hus tirsdag 28. januar 2020 kl 17-19

Denne dagen åpner vi dørene for alle som er nysgjerrige på utdanningstilbudet vårt. Ta med foresatte, søsken og venner. Kom å se skolen vår!

Velkommen til informasjonsmøte om Vg2 i England for elever og foresatte samme dag kl 18:00. Representanter fra Bridgwater and Taunton College deltar. Møtet er på Bergeland i Vaisenhusgate 50.

 

Besøk utenom Åpent hus?

Velkommen på besøk til Bergeland. Ungdommer som vurderer å søke seg til Bergeland er velkommen på besøk også utenom Åpent hus tirsdag 28 januar. Ta kontakt med Linken Færavaag for å sette opp en avtale linken.nybo.faravaag@skole.rogfk.no tlf  51923606

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelt

Til toppen