Videregående skole

Koronaviruset - informasjon og retningslinjer 

Rogaland fylkeskommunes felles temaside med informasjon for elever, lærlinger, foresatte og ansatte.

Gå til temaside om koronaviruset

 

Nytt skoleadministrativt system

Rogaland har fått fått nytt skoleadministrativt system. Under lenke for innlogging elever.

VISMA InSchool

Tilgang for foresatte i Visma InSchool (VIS)

Arbeidet med tilgangen til foresatte i VIS pågår, men er dessverre forsinket. Målet er å få på plass tilgangen til foresatte så raskt som mulig. Vi kan dessverre ikke gi en eksakt dato, men jobber for at tilgangen skal være på plass innen høstferien. Vi beklager forsinkelsen.

Praktisk betyr det at registering av kontaktinformasjon til foresatte foreløpig ikke er mulig i VIS. Skolen har derfor laget en midlertidig ordning for registering av kontaktinformasjon (e-post og mobilnummer) til foresatte for å sikre samarbeidet mellom skole og hjem. Dette har vi gjort på skjema som også gjelder utlånsordningen. Dette gjelder KUN for foresatte til elever under 18 år. Vi trenger imidlertid opplysninger om pårørende for elever over 18 år av beredskapsgrunner. Vi gir ikke andre opplysninger til kontaktpersoner for elever over 18 år. Kontaktinformasjonen som er midlertidig registrert i våre systemer blir slettet når tilgangen i VIS er klar. Vi gir nærmere informasjon så snart tilgangen til foresatte er klar, med oppdatert informasjon om innlogging og tilganger.

Les mer i personvernerklæringen for videregående skoler. 

Hvordan vi forholder oss til Covid-19 :

Skolen følger retningslinjene i veilederen som regjeringen og udir har laget for drift av skoler under koronautbruddet 2020. Det skal derfor være trygt for elever å komme på skolen. Vi ønsker likevel at dere oppsøker informasjonen til elever og foreldre, som finnes på flere språk.

udir - Informasjon til foresatte

Slik følger vi opp situasjonen med koronaviruset

 

Unntak fra krav om legeerklæring ved fravær

 

Fra og med mandag 24. august og ut oktober slipper elever å dra til fastlege for å få dokumentert fraværet sitt.

Elever med milde symptomer på luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme.

Informasjonsbrev fra Regjeringen 

Informasjon om egenmelding

Aktuelt

Til toppen