Videregående skole

Koronaviruset - informasjon og retningslinjer 

Rogaland fylkeskommunes felles temaside med informasjon for elever, lærlinger, foresatte og ansatte.

Gå til temaside om koronaviruset

 

Nytt skoleadministrativt system VISMA InSchool

Rogaland har fått fått nytt skoleadministrativt system. Under lenke for innlogging elever.

VISMA InSchool

VIS på Bergeland videregående skole

 

Hvordan vi forholder oss til Covid-19 :

Skolen følger retningslinjene i veilederen som regjeringen og udir har laget for drift av skoler under koronautbruddet 2020. Det skal derfor være trygt for elever å komme på skolen. Vi ønsker likevel at dere oppsøker informasjonen til elever og foreldre, som finnes på flere språk.

udir - Informasjon til foresatte

Slik følger vi opp situasjonen med koronaviruset

 

Unntak fra krav om legeerklæring ved fravær

 

Fra og med mandag 24. august og ut oktober slipper elever å dra til fastlege for å få dokumentert fraværet sitt.

Elever med milde symptomer på luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme.

Informasjonsbrev fra Regjeringen 

Informasjon om egenmelding

Aktuelt

Til toppen