Får du penger fra Lånekassen?

For deg som tar videregående opplæring for voksne eller forberedende opplæring for voksne og fyller 21 år eller mer i løpet av det kalenderåret skoleåret starter.

Scan QR-kode eller trykk her for mer informasjon