Skolerute for Bergeland videregående skole

Skolerute 2024/2025 - Bergeland videregående skole

Skolerute 2024/2025 - Bergeland videregående skole
Måned Kommentar
August 2024 Skolestart for elevene mandag 19.august
Planleggingsdager 14,15 og 16 August
September 2024
Oktober 2024 Høstferie Uke 41 (7-11.okt)
November 2024 Felles planleggingsdag tirsdag 5.november
Julemarked lørdag 30.november
Desember 2024 Siste skoledag før jul fredag 20.desember
Januar 2025 Første skoledag etter jul torsdag 2.januar
Februar 2025 Felles planleggingsdag onsdag 12.februar
Vinterferie uke 9 (24-28.februar)
Mars 2025
April 2025 Påskeferie Uke 16/17 (14-21.april)
Mai 2025 1.mai (Arbeidernes dag)
Torsdag 29.mai (Kristi himmelfartsdag)
Lørdag 17.mai (Grunnlovsdagen)
Juni 2025 Mandag 9.juni (2.pinsedag)
Siste skoledag onsdag 18.juni