Eiliv Fougner Janssen, Fylkesopplæringssjef, inviterer til informasjonsmøte om russetiden, tirsdag 18. januar kl. 18:00-19:30. Møtet gjennomføres som en digital sending.

 

Skolen er fra og med 16.12.2021 på Rødt nivå. Les gjerne mer om hva dette innebærer linken under:

Smittevernveileder for videregående skole

          

 

 

Husk å søke skoleplass og læreplass på www.vigo.no innen 1. mars! Særinntaket har frist 1. februar.

 

Elever med ny oppståtte symptomer skal ikke møte på skolen, men gjøre følgende: (Gjelder også om du er vaksinert)

Elever i videregående skole som er nærkontakter skal teste seg selv ved smitte på skolen. Dette er anbefalt fra FHI og er et ledd i gjenåpningen av landet, samtidig som det vil avlaste kommunens teststasjoner.

PP-tjenesten i Rogaland fylkeskommune har blitt tildelt prosjektmidler i forbindelse med COVID-pandemien. 

Formålet med prosjektmidlene vil være å støtte skolen på både system- og individnivå. 

Miljøterapeut Mona Larssen Kjærvoll er i den forbindelse på Bergeland hver mandag hos vg1 HO i Badehusgaten.

Følgende smittevernstiltak må følges:

• Ingen syke skal møte på skolen

• God hygiene

• Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

 

Helsesykepleierne Karen Johanne og Åshild har kontor i U-etg ved gymsalen.

Har du behov for råd og veiledning som har med helse å gjøre? Eller trenger du bare noen å snakke med?

  Skolen skal være et trygt sted å være, derfor følger vi retningslinjene fra regjeringen.

Det betyr at elever og ansatte må holde seg hjemme om de er syke, og følge rådene om avstand og hygiene.

Utenfor klasserommet må alle holde minst en meters avstand. Ved rødt nivå gjelder dette overalt, også fellesområder, kantine, korridorer.

Dersom du har spørsmål eller informasjon kan disse rettes til skolen ved avdelingsleder.

 

Til toppen