Vi gjennomfører elevundersøkelsen i alle klasser uke 48-29 (28.11 - 9.12). Det er frivillig for elevene å svare på spørsmålene. Alle elever skal få tilbud om å delta, også elever i spesialundervisning dersom de har mulighet til det. Undersøkelsen er tilgjengelig på flere språk. Kontaktlærer eller annen ansvarlig ansatt gjennomfører undersøkelsen med klassen. 

Helsesykepleierne Karen Johanne og Åshild har kontor i U-etg ved gymsalen.

Har du behov for råd og veiledning som har med helse å gjøre? Eller trenger du bare noen å snakke med?

Til toppen