Vi gjennomfører elevundersøkelsen i alle klasser uke 48-29 (28.11 - 9.12). Det er frivillig for elevene å svare på spørsmålene. Alle elever skal få tilbud om å delta, også elever i spesialundervisning dersom de har mulighet til det. Undersøkelsen er tilgjengelig på flere språk. Kontaktlærer eller annen ansvarlig ansatt gjennomfører undersøkelsen med klassen. 

Bergeland videregående skole arrangerer i disse dager vår årlige humanitære aksjon. Elevene våre har et stort hjerte for mennesker på flukt og ønsker å bidra til å gjøre deres hverdag litt bedre. I år støtter vi derfor organisasjonen Dråpen i Havet. Organisasjonen er en uavhengig humanitær bistandsorganisasjon som koordinerer det frivillige arbeidet i flyktningleirer i flere europeiske land, deriblant Hellas. Deres arbeid består i distribuering av mat og klær, uformelle utdanningsaktiviteter og sosiale aktiviteter. Midlene vi samler inn gjennom vår aksjon går direkte til dette viktige arbeidet.

 

Helsesykepleierne Karen Johanne og Åshild har kontor i U-etg ved gymsalen.

Har du behov for råd og veiledning som har med helse å gjøre? Eller trenger du bare noen å snakke med?

Til toppen