Skolens ressursteam

Skolens ressursteam består av rådgivere, mijløveileder, miljøterapeut, helsesykepleier, kontaktpersoner for PPT og OT (oppfølgingstjenesten) og avdelingsleder. De  jobber for at skolen skal være et godt sted å være for elevene og samarbeider med lærerne om å skape et godt skolemiljø og gir støtte, hjelp og veiledning til elever som trenger det. Ressursteamet gir også råd og veiledning om utdanning, jobb og veien videre. 

Elever kan selv ta kontakt med den de vil snakke med eller spørre kontaktlæreren sin om hjelp til å opprette kontakt.  

Du får ikke tellende fravær om du har avtale med noen fra ressursteamet, men du må melde ifra til læreren din.

Alle som jobber på skolen har taushetsplikt, og du bestemmer selv hvem du vil snakke med. 

 

Kontaktinformasjon til de som jobber i skolens ressursteam

 

Elin Vathne - teamkoordinator og ressurslærer for SNO

Elin er teamkoordinator for ressursteamet og ressurslærer for særskilt norskopplæring (SNO).  Hun kartlegger og gir grunnleggende norskopplæring til elever med annet morsmål og informerer om eventuelle andre tiltak elever kan ha rett på for å styrke norskferdighetene sine. Elin jobber også i skolens bibliotek. 

Kontaktinformasjon: elin.vathne@skole.rogfk.no. Telefon: 94841986
Kontor: Ved biblioteket i Vaisenhusgt.

 

Christine Nymann Storegraven - miljøterapeut og sosialpedagogisk rådgiver HO Vg2 og Vg3

Christine er sosialpedagogisk rådgiver, miljøterapeut og kjentmann. Sosialpedagogisk rådgiver kan hjelpe elever med personlige vansker og sosiale forhold på skolen og samarbeider nært med lærerne om oppfølging og tilrettelegging for elever med behov. Som miljøterapeut jobber hun for et godt skolemiljø og tilbyr støttesamtaler til elever som trenger hjelp med å mestre skolehverdagen. Hun har også rollen som Kjentmann, som er en støttespiller i skolens arbeid med forebygging og oppfølging av rusproblematikk.

Kontaktinformasjon: christine.nymann.tonnessen@skole.rogfk.no. Telefon: 48106055
Kontor: Ved biblioteket i Vaisenhusgt.


Wenche Landa Johannessen - miljøveileder og sosialpedagogisk rådgiver HO vg1 (Badehusgt.)

Miljøveileder jobber for et godt skolemiljø og bistår elever som trenger hjelp med å mestre skolehverdagen. Sosialpedagogisk rådgiver kan hjelpe elever med personlige vansker og sosiale forhold på skolen og samarbeider nært med lærerne om oppfølging og tilrettelegging for elever med behov. Wenche er mijløveileder og sosialpedagogisk rådgiver for elevene i Badehusgt. 

Kontaktinformasjon: Epost: wenche.landa.johannessen@skole.rogfk.no. Telefon: 40872919
Kontor: Badehusgt, 2. etasje.
 

Wibecke Bore Ribesen - sosialpedagogisk rådgiver KDA og MK

Sosialpedagogisk rådgiver kan hjelpe elever med personlige vansker og sosiale forhold på skolen og samarbeider nært med lærerne om oppfølging og tilrettelegging for elever med behov. 

Kontaktinformasjon: Epost: wibecke.bore.ribesen@skole.rogfk.no Telefon: 90106014
Kontor: Vaisenhusgt ved kantina

 

Jorunn Helen Nilsen - karriereveileder (yrkes- og utdanningsrådgiver) 

Jorunn er skolens karriereveileder (yrkes- og utdanningsrådgiver). Hun informerer og hjelper elever med valg av utdanning og yrke. Jorunn er også fremmedspråklærer med undervisning i fransk. 

Kontaktinformasjon: Epost: jorunn.helen.nilsen@skole.rogfk.no. Telefon: 97677087
Kontor Vaisenhusgt ved kantina.
 

Eva Katrine Øie - læreplasskoordinator

Eva Katrine er læreplasskoordinator på Bergeland. Hun kan hjelpe når elever av ulike årsaker har vansker med å skaffe seg læreplass. 

Kontaktinformasjon: Epost: eva.katrine.oye@skole.rogfk.no. Telefon: 
Kontor Badehusgt 39.
 

Karen Johanne Olsen  - skolehelsetjenesten
Helsesykepleier
Epost: karen.johanne.olsen@stavanger.kommune.no
Telefon: 47696014
Kontor: Rom D011 ved gymsalen i Vaisenhusgt
Badehusgt fredager 8 - 12


Signe Andressen - oppfølgingstjenesten
Skolens OT-kontakt
Epost: signe.andressen@skole.rogfk.no
Telefon: 97629162
 

Kathrine Utsola
Skolens PPT-kontakt
Epost: kathrine.utsola@rogfk.no


Mona Larssen Kjærvoll - PPT
Miljøterapeut, prosjektstilling skolenærvær
Epost: mona.larssen.kjervoll@rogfk.no 
Badehusgata mandag og tirsdag