Skolens ressursteam

Ressursteamet jobber for at skolen skal være et godt sted å være for alle og samarbeider med lærerne om å gi støtte, hjelp og veiledning til elever som trenger det. Ressursteamet gir også råd og veiledning om utdanning, jobb og veien videre. 

Elever kan selv ta kontakt med den de vil snakke med. Du kan også spørre kontaktlæreren din om hjelp til å opprette kontakt.  

Du får ikke fravær om du har avtale med noen fra ressursteamet, men du må melde ifra til læreren din. Alle som jobber på skolen har taushetsplikt, og du bestemmer selv hvem du vil snakke med. 

 

Elin Vathne
Ressurslærer for særskilt norskopplæring (SNO)
Epost: elin.vathne@skole.rogfk.no
Telefon: 94841986
Kontor: Ved biblioteket
Badehusgata: Mandager 12 - 15, torsdager 12.30 - 14
 

Christine Nymann Storegraven
Miljøterapeut, Kjentmann
Epost: christine.nymann.tonnessen@skole.rogfk.no
Telefon: 48106055
Kontor: Ved biblioteket
Badehusgata: Onsdager 8 - 12
 

Jorunn Helen Nilsen
Karriereveileder, Yrkes- og utdanningsrådgiver
Epost: jorunn.helen.nilsen@skole.rogfk.no
Telefon: 97677087
Kontor: Til venstre ved kantina
Badehusgata: Mandager 12.30 - 14

Sunniva Nybø
Sosialpedagogisk rådgiver
Epost: sunniva.nybo@skole.rogfk.no
Telefon: 96949648
Kontor: Til venstre ved kantina
Badehusgata: Torsdager 8 - 12

Karen Johanne Olsen  - skolehelsetjenesten
Helsesykepleier
Epost: karen.johanne.olsen@stavanger.kommune.no
Telefon: 47696014
Kontor: Rom D011 ved gymsalen
Badehusgata: Fredager 8 - 12
 

Solveig Vatne Meling - oppfølgingstjenesten
OT-veileder
Epost: solveig.meling@skole.rogfk.no
Telefon: 95811326
Kontor: Rom D011 ved gymsalen
 

Ruth Elin Ytre-Arne - PPT
PPT-kontakt, spesialpedagog
Epost: elin.ytre-arne@rofk.no
Telefon: 51921710

Mona Larssen Kjærvoll - PPT
Miljøterapeut, prosjektstilling
Epost: mona.larssen.kjervoll@rogfk.no 
Badehusgata mandager 
 

 

Til toppen