Skolens ressursteam

Ressursteamet jobber for at skolen skal være et godt sted å være for alle og samarbeider med lærerne om å gi støtte, hjelp og veiledning til elever som trenger det. Ressursteamet gir også råd og veiledning om utdanning, jobb og veien videre. 

Elever kan selv ta kontakt med den de vil snakke med og spørre kontaktlæreren sin om hjelp til å opprette kontakt.  

Du får ikke fravær om du har avtale med noen fra ressursteamet, men du må melde ifra til læreren din.

Alle som jobber på skolen har taushetsplikt, og du bestemmer selv hvem du vil snakke med. 

 

Kontaktinformasjon til de som jobber i skolens ressursteam

 

 

Elin Vathne - teamkoordinator og ressurslærer for SNO

Elin er teamkoordinator for ressursteamet og ressurslærer for særskilt norskopplæring (SNO).  Hun kartlegger og gir grunnleggende norskopplæring til elever med annet morsmål og informerer om eventuelle andre tiltak elever kan ha rett på for å styrke norskferdighetene sine. Elin jobber også med skolens bibliotekstrategi. 

Kontaktinformasjon: elin.vathne@skole.rogfk.no. Telefon: 94841986
Kontor: Ved biblioteket i Vaisenhusgt.

 

Christine Nymann Storegraven - miljøterapeut og kjentmann

Christine er miljøterapeut og kjentmann. Som miljøterapeut jobber hun for et godt skolemiljø og tilbyr støttesamtaler til elever som trenger hjelp med å mestre skolehverdagen. Hun har også rollen som Kjentmann, som er en støttespiller i skolens arbeid med forebygging og oppfølging av rusproblematikk. 

Kontaktinformasjon: christine.nymann.tonnessen@skole.rogfk.no. Telefon: 48106055
Kontor: Ved biblioteket i Vaisenhusgt.

 

Jorunn Helen Nilsen - karriereveileder (yrkes- og utdanningsrådgiver) 

Jorunn er skolens karriereveileder (yrkes- og utdanningsrådgiver). Hun informerer og hjelper elever med valg av utdanning og yrke. Jorunn er også fremmedspråklærer med undervisning i fransk. 

Kontaktinformasjon: Epost: jorunn.helen.nilsen@skole.rogfk.no. Telefon: 97677087
Kontor Badehusgt: mandag 1230 - 1400.
Kontor Vaisenhusgt. tirsdag, onsdag og torsdag (til kl 12) ved kantina.


Sunniva Nybø - sosialpedagogisk rådgiver i Vaisenhusgt. 

Sosialpedagogisk rådgiver kan hjelpe elever med personlige vansker og sosiale forhold på skolen og samarbeider nært med lærerne om oppfølging og tilrettelegging for elever med behov. Sunniva er sosialpedagogisk rådgiver for elevene i Vaisenhusgt. 

Kontaktinformasjon: Epost: sunniva.nybo@skole.rogfk.no. Telefon: 96949648
Kontor: Ved kantina i Vaisenhusgt.
 

Odd Bjarne Vigre - sosialpedagogisk rådgiver i Badehusgt. 
Sosialpedagogisk rådgiver for Vg1 HO / HOS
Epost: odd.bjarne.vigre@skole.rogfk.no
Telefon: 92420968
Kontor: Badehusgt tirdag, onsdag torsdag
 

Karen Johanne Olsen  - skolehelsetjenesten
Helsesykepleier
Epost: karen.johanne.olsen@stavanger.kommune.no
Telefon: 47696014
Kontor: Rom D011 ved gymsalen i Vaisenhusgt
Badehusgt fredager 8 - 12


Signe Andressen - oppfølgingstjenesten
Skolens OT-kontakt
Epost: signe.andressen@skole.rogfk.no
Telefon: 97629162

Ruth Elin Ytre-Arne - PPT
Skolens PPT-kontakt, spesialpedagog
Epost: elin.ytre-arne@rofk.no
Telefon: 51921710


Mona Larssen Kjærvoll - PPT
Miljøterapeut, prosjektstilling skolenærvær
Epost: mona.larssen.kjervoll@rogfk.no 
Badehusgata mandag og tirsdag
 

 

Til toppen