Skolens ressursteam

Ressursteamet jobber for at skolen skal være et godt sted å være for alle og samarbeider med lærerne om å gi støtte, hjelp og veiledning til elever som trenger det. Ressursteamet gir også råd og veiledning om utdanning, jobb og veien videre. 

Elever kan selv ta kontakt med den de vil snakke med. Du kan også spørre kontaktlæreren din om hjelp til å opprette kontakt.  

Du får ikke fravær om du har avtale med noen fra ressursteamet, men du må melde ifra til læreren din. Alle som jobber på skolen har taushetsplikt, og du bestemmer selv hvem du vil snakke med. 

 

Elin Vathne
Ressurslærer særskilt norskopplæring (SNO)
Epost: elin.vathne@skole.rogfk.no
Telefon: 94841986
Kontor: Ved biblioteket i Vaisenhusgt
 

Christine Nymann Storegraven
Miljøterapeut, Kjentmann
Epost: christine.nymann.tonnessen@skole.rogfk.no
Telefon: 48106055
Kontor: Ved biblioteket i Vaisenhusgt
 

Jorunn Helen Nilsen
Karriereveileder, Yrkes- og utdanningsrådgiver
Epost: jorunn.helen.nilsen@skole.rogfk.no
Telefon: 97677087
Kontor: Ved kantine i Vaisenhusgt
Badehusgt mandag 1230 - 1400


Sunniva Nybø
Sosialpedagogisk rådgiver for KDA, MK og HO vg2/vg3
Epost: sunniva.nybo@skole.rogfk.no
Telefon: 96949648
Kontor: Ved kantina i Vaisenhusgt
 

Odd Bjarne Vigre
Sosialpedagogisk rådgiver for Vg1 HO / HOS
Epost: odd.bjarne.vigre@skole.rogfk.no
Telefon: 92420968
Kontor: Badehusgt tirdag, onsdag torsdag
 

Karen Johanne Olsen  - skolehelsetjenesten
Helsesykepleier
Epost: karen.johanne.olsen@stavanger.kommune.no
Telefon: 47696014
Kontor: Rom D011 ved gymsalen i Vaisenhusgt
Badehusgt fredager 8 - 12


Signe Andressen - oppfølgingstjenesten
Skolens OT-kontakt
Epost: signe.andressen@skole.rogfk.no
Telefon: 97629162

Ruth Elin Ytre-Arne - PPT
Skolens PPT-kontakt, spesialpedagog
Epost: elin.ytre-arne@rofk.no
Telefon: 51921710


Mona Larssen Kjærvoll - PPT
Miljøterapeut, prosjektstilling skolenærvær
Epost: mona.larssen.kjervoll@rogfk.no 
Badehusgata mandag og tirsdag
 

 

Til toppen