Helsesykepleier

Skolehelsetjenesten

Elever kan snakke med helsesykepleier om kropp, tanker & følelser, venner & familie, kjæreste, sex & prevensjon.

Helsesykepleier tilbyr kondomer, graviditetstest, klamydiatest, resept på p-stav, p-piller og hormonspiral, m.m. Helsesykepleier kan henvise videre til lege og psykolog/psykiatrisk sykepleier på Helsestasjon for ungdom. Helsesykepleier kan ha dialog med fastleger, og henvise videre til PPT eller andre instanser.

Helsesykepleier på Bergeland vgs:

Karen Johanne Olsen

· mobil: 476 96 014

· e-post: karen.johanne.olsen@stavanger.kommune.no

Obs: ikke send sensitive personopplysninger på sms/e-post.

Helsesykepleier har kontor ved siden av gymsalen, rom D011.

Kontortid på Bergeland vgs:

· Mandag: 08.00 - 15.00

· Tirsdag: 08.00 - 12.00

· Onsdag: 08.00 - 15.00

· Fredag: 08.00 -12.00 (i Badehusgt.)

Drop-in eller etter avtale.

· Time hos helsesykepleier regnes som dokumentert fravær og teller ikke med i fraværsgrensen på 10%.

· Tilbudet er gratis.

· Helsesykepleier har taushetsplikt. Ved mistanke om mishandling i hjemmet eller alvorlig omsorgssvikt, har vi meldeplikt til barnevernstjenesten.

Helsestasjon for ungdom

Utenom trefftidene på skolen, kan du benytte deg av tilbudet på Helsestasjon for ungdom.

Nytorget 1, 4012 Stavanger

Helsestasjonslege:

Helsesykepleier kan gi elever time hos helsestasjonslege for underlivsundersøkelse og innsetting/fjerning av p-stav og spiral.

Psykolog/psykiatrisk sykepleier på helsestasjon for ungdom:

Elever kan etter samtale med helsesykepleier, henvises til psykolog/psykiatrisk sykepleier. De tilbyr korttidsoppfølging, ca. 6 samtaler ved lette til moderate psykiske helseplager.

Lenker

Til toppen