Helsesykepleier

Skolehelsetjenesten

Elever kan snakke med helsesykepleier om kropp, tanker & følelser, venner & familie, kjæreste, sex & prevensjon.

Helsesykepleier tilbyr kondomer, graviditetstest, klamydiatest, resept på p-stav, p-piller og hormonspiral, m.m. Helsesykepleier kan henvise videre til lege og psykolog/psykiatrisk sykepleier på Helsestasjon for ungdom. Helsesykepleier kan ha dialog med fastleger, og henvise videre til PPT eller andre instanser.

Helsesykepleier på Bergeland vgs:

Åshild Haglund er stedfortreder for Karen Johanne Olsen tom 7/11-23.

I denne perioden vil Åshild sitte på helsesykepleierkontoret ved siden av gymsalen (rom D011) på Bergeland hver tirsdag frem til ca kl.12.30 og da være tilgjengelig for elevene ved Bergeland. 

e-post: ashild.haglund@stavanger.kommune.no

Obs: ikke send sensitive personopplysninger på e-post.

Utenom trefftidene på skolen, kan du benytte deg av tilbudet på Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom | Stavanger kommune

Karen Johanne Olsen

· mobil: 476 96 014

· e-post: karen.johanne.olsen@stavanger.kommune.no

Obs: ikke send sensitive personopplysninger på sms/e-post.

Helsesykepleier har kontor ved siden av gymsalen, rom D011.

Kontortid på Bergeland vgs:

· Mandag: 08.00 - 15.00

· Tirsdag: 08.00 - 12.00

· Onsdag: 08.00 - 15.00

· Fredag: 08.00 -12.00 (i Badehusgt.)

Drop-in eller etter avtale.

· Time hos helsesykepleier regnes som dokumentert fravær og teller ikke med i fraværsgrensen på 10%.

· Tilbudet er gratis.

· Helsesykepleier har taushetsplikt. Ved mistanke om mishandling i hjemmet eller alvorlig omsorgssvikt, har vi meldeplikt til barnevernstjenesten.

Helsestasjon for ungdom

Utenom trefftidene på skolen, kan du benytte deg av tilbudet på Helsestasjon for ungdom.

Drop-in tid: 

· Mandag: 13.00-17.00

· Onsdag: 13.00-17.00

· Torsdag:  13.00-17.00

Arne Rettedalsgate 12 ,4etasje

Helsestasjon for ungdom | Stavanger kommune

Helsestasjonslege:

Helsesykepleier kan gi elever time hos helsestasjonslege for underlivsundersøkelse og innsetting/fjerning av p-stav og spiral.

Psykolog/psykiatrisk sykepleier på helsestasjon for ungdom:

Elever kan etter samtale med helsesykepleier, henvises til psykolog/psykiatrisk sykepleier. De tilbyr korttidsoppfølging, ca. 6 samtaler ved lette til moderate psykiske helseplager.

Lenker