Helsesykepleier

Har du behov for råd og veiledning som har med helse å gjøre? Eller trenger du bare noen å snakke med? Da er kanskje skolehelsetjenesten noe for deg.

Ved behov kan vi henvise videre til lege, PPT eller andre instanser.

Helsesykepleier Karen Johanne Olsen er tilgjengelig for drop-in/elevsamtaler på skolen følgende dager:

Mandag og onsdag kl. 08:30 - 14.00

Tirsdag og fredag kl. 08:30 - 11.30 

Helsesykepleier holder til ved siden av gymsalen, rom D011.

Ønsker du time for samtale kan du også ta kontakt på sms, tlf 476 96 014, eller ta kontakt på mail: karen.johanne.olsen@stavanger.kommune.no 

 

 

 

Obs: ikke send sensitive personopplysninger på sms/e-post.

Obs: du skal ikke komme om du er syk/har luftveisinfeksjon

Utenom trefftidene på skolen, kan du benytte deg av tilbudet på Helsestasjon for ungdom

Ta kontakt på telefon 900 93 544 for å avtale en time.

Vi i skolehelsetjenesten og på Helsestasjon for ungdom, snakker nå med mange ungdommer som er triste, frustrerte og redde på grunn av koronasituasjonen.

Har derfor laget et skriv som vi håper at dere kan videreformidle. Vi ønsker å formidle at det er forståelig at dette er krevende, hva de selv kan gjøre og hvor de kan be om hjelp.

Korona og ungdom (PDF, 317 kB)

 

  • Time hos helsesøster regnes som dokumentert fravær og teller ikke med i fraværsgrensen på 10%.
  • Tilbudet er gratis.
  • Helsesøster har taushetsplikt. Ved mistanke om mishandling i hjemmet eller alvorlig omsorgssvikt, har vi meldeplikt til barnevernstjenesten.

 

Helsesykepleier gir deg råd og veiledning om det som har med helse å gjøre. Ved behov kan vi henvise videre til lege, PPT eller andre instanser. Utenom trefftidene på skolen, kan du benytte deg av tilbudet på Helsestasjon for ungdom. Dette er et tilbud til deg som er mellom 16 og 19 år og bor i Stavanger kommune, eller er elev ved en videregående skole i Stavanger.

Du kan for eksempel snakke med oss om

  • personlige problemer eller bekymringer knyttet til hjem, skole eller venner
  • prevensjon, graviditet, kjønnssykdommer, underlivsplager
  • søvnvansker, ernæring
  • stress, sorg, angst og depresjon, spiseproblemer, selvskading, smerter
  • mobbing, skolefravær, lav selvfølelse eller selvtillit, ensomhet, prestasjonsangst, konsentrasjonsvansker
  • fysisk og psykisk vold, overgrep og voldtekt
  • rusmidler, røyk/snus

Vi tar graviditetstester, klamydiatester og kan skrive ut resept på eksempelvis p-piller og p-stav.

Lenker

Til toppen