Helsesykepleier

Skolehelsetjenesten

Elever kan snakke med helsesykepleier om for eksempel: helsespørsmål, hvordan du har det, venner, familie, kjæreste, rus, seksualitet, identitet + mye mer! Vi har TAUSHETSPLIKT.

Helsesykepleier kan henvise til lege og psykolog/psykiatrisk sykepleier på Helsestasjon for ungdom i Stavanger. Helsesykepleier kan ha dialog med fastleger, og samarbeide med skolen, PPT eller andre når du vil/samtykker. 

Helsesykepleier på skolen tilbyr også kondomer, graviditetstest, klamydia/gonorétest, resept på p-stav, p-piller og hormonspiral m.m. 

Kontortid på Bergeland vgs:

Helsesykepleier Karen Johanne Olsen

Kontor i underetasje til venstre for kantinen (ved siden av karriererådgiver) 

  • Mandag: 08.00 - 15.00
  • Tirsdag:  08.00 - 12.00
  • Fredag:   08.00 - 15.00 

Drop-in eller etter avtale.

  • mobil: 47696014
  • e-post: karen.johanne.olsen@stavanger.kommune.no

Obs: ikke send private opplysninger på sms/e-post.

  • Time hos helsesykepleier regnes som dokumentert fravær og teller ikke med i fraværsgrensen på 10%.
  • Tilbudet er gratis.
  • Helsesykepleier har taushetsplikt. Ved mistanke om mishandling i hjemmet eller alvorlig omsorgssvikt, har vi meldeplikt til barnevernstjenesten.

Helsestasjon for ungdom

Utenom trefftidene på skolen, kan du benytte deg av tilbudet på helsestasjon for ungdom i Stavanger: Arne Rettedalsgate 12, 4005 Stavanger, 4 etg. Vi har har drop-in til helsesykepleier

Arne Rettedalsgate 12 ,4etasje

Helsestasjon for ungdom | Stavanger kommune

Lege på helsestasjon for ungdom i Stavanger: 

Mulighet for legetime til:

  • Underlivsundersøkelse, innsetting/fjerning av p-stav og spiral
  • andre henvendelser angående seksuell helse.

Timebestilling via helsesykepleier på skole/helsestasjon, Helsenorge eller telefon 90093544. 

Psykolog/psykiatrisk sykepleier på helsestasjon for ungdom i Stavanger: 

Tilbyr korttidsoppfølging, ca. 6 samtaler ved lette til moderate psykiske helseplager. Elever kan henvises etter samtale med helsesykepleier på skole/helsestasjon.

Lenker