Oppfølgingstjenesten (OT)

Oppfølgingstjenestens (OT) oppgave er å hjelpe deg mellom 16-24 år som har ungdomsrett og som ikke er elev i videregående opplæring. Vi gir utdannings- og yrkesveiledning, og målsettingen er at all ungdom skal få tilbud om opplæring, arbeidstrening eller annen sysselsetting for å kunne fullføre videregående opplæring. Vi er til stede ved alle videregående skoler i Rogaland og samarbeider med skolen om å forebygge at noen slutter på skolen.

For å ha rett til våre tjenester, må du ha rett til videregående opplæring og være mellom 16 og 24 år. I tillegg må et av følgende punkter passe for deg inneværende skoleår:

  • Du har takket nei til offentlig skoletilbud.
  • Du tar ut et venteår eller friår.
  • Du har ikke søkt om skoleplass eller læreplass.
  • Du har sluttet på skole eller i et læreforhold.

Les mer om Oppfølgingstjenesten og ta kontakt