Handlingsplan psykisk helse

Utdanningsdirektoratet har bestemt at alle skoler skal ha fokus på psykisk helse og plan som beskriver skolens arbeid for å fremme trivsel og god psykisk helse for elevene. Dette dokumentet beskriver vår skoles arbeid med å fremme god psykisk helse hos elevene.

På Bergeland er de ansatte organisert i team rundt elevene (elevsentrerte team). Eleven har dermed få ansatte å forholde seg til og det ligger til rette for gode og sterke relasjoner mellom elev og ansatt.

Psykisk helseplan Bergeland 2021-2022 (PDF, 358 kB)