Studieforberedende med helse- og oppvekst

Ønsker du en høyere utdanning innen helse-, sosial – og oppvekstsektoren vil dette være et godt valg for deg. Bergeland videregående skole i Stavanger er den eneste skolen i Rogaland fylkeskommune som tilbyr studieforberedende innen helse- og oppvekstfag.

Praksisrettet studiekompetanse

Tilbudet vårt innebærer:

  • Generell studiekompetanse med helsefag på tre år
  • Fellesfagene fordelt jevnt over tre år
  • Flying start på karriere innen helse,- sosial,- og oppvekstsektoren, som for eksempel sykepleier, vernepleier, barnehagelærer og barnevernspedagog
  • Generell studiekompetanse som gir adgang til de fleste studier på Universitet og høyskoler
  • Mulighet for å ta spesiell studiekompetanse dersom det er ønskelig.
  • En praktisk skolehverdag hvor vi har et nært samarbeid med sykehjem og barnehager.

 

 

Praktisk informasjon

Helse og oppvekstfag med generell studiekompetanse, 3-årig                                                                        

Opplæringen har samme fag og timetall som summen av et ordinært toårig yrkesfaglig løp og Vg3 påbygg. Fellesfag, programfag og praksis er jevnt fordelt gjennom alle tre årene slik at man kan unngå et teoritungt påbyggingsår på Vg3. I Vg1 skal alle elevene velge en retning innen helsearbeiderfaget eller barne- og ungdomsarbeiderfaget slik at man på Vg2 kan fordype seg i retningen som er aktuelt for den høyere utdanningen man ønsker å ta.

Siden Bergeland videregående skole er den eneste skolen i fylket som tilbyr dette, vil du som elev i utgangspunktet gå alle tre årene på Bergeland.

Etter gjennomført opplæring får elevene generell studiekompetanse og kan søke direkte til høyskole eller universitet. 

 

Litt om innhold i felles programfag på Vg1  

På Vg1 helse- og oppvekstfag har vi det friske mennesket i fokus, og legger vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid. Du lærer blant annet om ernæring, fysisk aktivitet, hygiene og kroppens oppbygning

En stor del av faget handler om brukermedvirkning og aktiviteter som fremmer mestring og utvikling. Det legges vekt på praktisk undervisning som for eksempel å vise omsorg og kunne kommunisere og samarbeide med mennesker i ulike aldre, livssituasjoner og med ulik kulturbakgrunn. Fagene legger vekt på praktiske ferdigheter og evne og vilje til kvalitetsforbedring, og bevissthet om profesjonelt arbeid.

 

Oversikt over timefordeling på de ulike trinnene:

 

Vg1 Helse- og oppvekstfag med generell studiekompetanse 
Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag med generell studiekompetanse
    
FagVg1Vg2Vg3
Helsefremmende arbeid (HSF1006)7  
Pedagogisk arbeid (BUA2005)  7
Kommunikasjon og samhandling (HSF1007)5  
Kommunikasjon og samhandling (BUA2006) 5 
Yrkesliv i helse- og oppvekstfag (HSF1008)5  
Yrkesliv i  barne- og ungdomsarbeiderfag (BUA2007) 5 
Yrkesfaglig fordypning (YFF4106 HSF) 6 
Yrkesfaglig fordypning (YFF4209 BUA)  9
Valgfrie programfag (KDA/MK/ST)  5
Norsk (NOR1260, NOR1264, NOR1267)446
Matematikk (MAT1019, MAT1023 evt REA3056, 5t)53* 
Naturfag (NAT1007) 5 
Kroppsøving (KRO1017, KRO1018, KRO1019)222
Samfunnskunnskap (SAK1001) 3 
Historie (HIS1011)  5
Engelsk (ENG1007)5  
Sum333334
  *35 m R1 
    
Vg1 Helse- og oppvekstfag med generell studiekompetanse 
Vg2 Helsearbeiderfag med generell studiekompetanse  
    
FagVg1Vg2Vg3
Helsefremmende arbeid (HSF1006)7  
Helsefremmende arbeid (HEA2005)  7
Kommunikasjon og samhandling (HSF1007)5  
Kommunikasjon og samhandling (HEA2006) 5 
Yrkesliv i helse- og oppvekstfag (HSF1008)5  
Yrkesliv i  barne- og helsearbeiderfag(HEA2007) 5 
Yrkesfaglig fordypning (YFF4106 HSF) 6 
Yrkesfaglig fordypning (YFF4209 HEA)  9
Valgfrie programfag (KDA/MK/ST)  5
Norsk (NOR1260, NOR1264, NOR1267)446
Matematikk (MAT1019, MAT1023 evt REA3056, 5t)53* 
Naturfag (NAT1007) 5 
Kroppsøving (KRO1017, KRO1018, KRO1019)222
Samfunnskunnskap (SAK1001) 3 
Historie (HIS1011)  5
Engelsk (ENG1007)5  
Sum333334
  *35 m R1