Helse- og oppvekstfag

Kan du tenke deg å jobbe som helsefagarbeider, aktivitør, portør eller barne- og ungdomsarbeider? Eller er det mer aktuelt for deg å jobbe som apotektekniker, tannhelsesekretær eller hudpleier? Da kan helse- og oppvekstfag gi deg en rekke muligheter.

Hvorfor velge helse- og oppvekstfag?

Du lærer

  • om helsefremmende arbeid
  • om fysisk og psykisk helse
  • om hvordan kroppen er oppbygd
  • om kommunikasjon og samhandling
  • om barn og unges utvikling
  • om kost, ernæring og hygiene

Du bør være

  • omsorgsfull og hensynsfull overfor mennesker
  • flink til å kommunisere
  • god til å samhandle med andre

Les mer om helse- og oppvekstfag på vilbli.no

Hvorfor velge HO på Bergeland videregående skole ?

Det beste svaret vil du nok få om du spør elevene våre. De vil kunne fortelle deg om en skole som er raus og inkluderende og annerledes, der elever og lærere jobber side om side for at opplæringen skal bli skal bli så god og nyttig som mulig.

Vi har stor tro på at  opplæring ute i det “virkelige liv “ gir  god læring.  “ Du må være i vannet for å lære å svømme”. 

Utdannelse/opplæring = Teoretiske kunnskaper + tekniske ferdigheter + sosial handlingskompetanse. Uansett hvilke valg du tar videre i livet vil disse kunnskapene være til stor nytte .  

 I praksis  får vi bl.a  god anledning til å jobbe med den sosiale handlingskompetansen sammen med den  faglige kompetansen. Eleven må ha handlingskompetanse for å gjennomføre gode valg. Lærer hjelper derfor eleven å utføre ønsket handling.

Gjennom veiledning og respektfulle møter mellom lærer og elev, hjelper skolen deg å finne en vei som fører til en jobb eller videre utdanning som passer for deg. Mye  av opplæringen i programfag skjer utenfor skolen, i nært samarbeid med sykehjem, barnehager, skoler og sfo-avdelinger i Stavangerområdet, for å nevne noe.

Vi har også nært samarbeid med Helsehuset Stavanger, der elever på Vg1 har vært med å drive Frisklivskafe en dag i uken. Den praksisnære opplæringen fortsetter på Vg2, der forskjellen på elev og ansatt blir enda mindre.

Om du velger Helse- og oppvekstfag på Bergeland videregående skole, vil du fra dag bli møtt av ansatte som har en ting til felles: De vil alle strekke seg langt for at du skal klare å nå dine opplæringsmål og komme deg videre på den veien som passer for deg!  

Fra og med skoleåret 21/22 kommer alle de 120 elevene som kommer inn på vg1 Helse- og oppvekstfag på Bergeland til å ha klasserom i Badehusgt. 39.

Søke skoleplass

Første året - Vg1

Utdanningen til de fleste yrkene tar normalt fire år. Du går de to første årene på skole. Etterpå er det to år opplæring i bedrift som lærling. Du har også mulighet til å ta Vg3 påbygg slik at du får studiekompetanse.

Du har 35 timer opplæring i uken både i fellesfag og programfag. Du har 12 timer i fellesfagene og 23 timer i programfagene. 


Andre året - Vg2

Du fortsetter opplæringen innen utdanningsprogrammet du valgte på Vg1. På Vg2 velger du retning, og du kan velge mellom de programområdene som finnes på ditt valgte utdanningsprogram.   

Du har 35 timer opplæring i uken både i fellesfag og programfag. Du har ni timer i fellesfagene og 26 timer i programfagene.


Tredje året - Vg3

Du blir normalt læring og fortsetter opplæringen i en godkjent lærebedrift. Læretiden er to år, og når du er ferdig med læretiden kan du ta fag- og svennebrev.

Bli lærling

Du har også mulighet til å ta Vg3 påbygg for å få studiekompetanse. Dette kan du gjøre etter at du har tatt fag- og svennebrev eller etter Vg2.

 

Vg3 Helsesekretær / Tannhelsesekretær / Apotekteknikk på Bergeland videregående skole  

Du kan også søke på Vg3 hos oss innenfor disse utdanningsprogrammene.

 

 

Veien videre

Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev). Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning: