Skolens ledelse

Ledelsen ved Bergeland videregående skole består av rektor, fem avdelingsledere og administrasjonsleder.

        

   

 

Arild E Helgøy

Rektor

E-post: arild.enge.helgoy@skole.rogfk.no 

Telefon: 51923601 

Mobil: 97188981

 

Jan Mortensen Aasen

  

Jan Mortensen Aasen

Rektors stedfortreder

Avdelingsleder Elevoppfølging / Kroppsøving / MK

E-post: jan.mortensen.aasen@skole.rogfk.no

 

Mobil: 41401770

 

Rannveig Edland

   

 

Rannveig Edland

Avdelingsleder KDA 

E-post: rannveig.edland@skole.rogfk.no

Telefon: 51923625

Mobil: 90216445

​​

 

Anne Gry Oma

    

Anne Gry Oma

Avdelingsleder Arbeidstrening 

E-post: anne.gry.oma@skole.rogfk.no

Telefon: 51923610

Mobil: 40404101

     

 

Anneli Bigseth Vetrhus

Administrasjonsleder

E-post: Anneli.Bigseth.Vetrhus@rogfk.no

Telefon: 48111110

   

Aina Bente Wikøren

  

Aina Bente Wikøren

Avdelingsleder Vg1 HO og VO

E-post: aina.bente.wikoren@skole.rogfk.no

Telefon: 

Mobil: 40067219

 

 

Kari Johanne Norheim

         

 

Kari Johanne Norheim

Avdelingsleder Vg2 og Vg3 HO

E-post: kari.johanne.norheim@skole.rogfk.no

Telefon: 51923609

Mobil: 92427439