Skolens ledelse

Ledelsen ved Bergeland videregående skole består av rektor og fem avdelingsledere i lederteamet, og en fagleder i utvidet lederteam.

           

 

Arild E Helgøy

Rektor

E-post: arild.enge.helgoy@skole.rogfk.no 

Telefon: 51923601 

Mobil: 97188981

Kari Johanne Norheim         

 

Kari Johanne Norheim

Avdelingsleder Vg2 og Vg3 HO

Rektors stedfortreder

E-post: kari.johanne.norheim@skole.rogfk.no

Telefon: 51923609

Mobil: 92427439

Rannveig Edland   

 

Rannveig Edland

Avdelingsleder KDA / MK / IKT

E-post: rannveig.edland@skole.rogfk.no

Telefon: 51923625

Mobil: 90216445

 

Anne Gry Oma    

Anne Gry Oma

Avdelingsleder Arbeidstrening / Drift / Renhold

E-post: anne.gry.oma@skole.rogfk.no

Telefon: 51923610

Mobil: 40404101

 

Jan Mortensen Aasen  

Jan Mortensen Aasen

Avdelingsleder Elevoppfølging / Administrasjon / Kroppsøving

E-post: jan.mortensen.aasen@skole.rogfk.no

 

 

Mobil: 41401770

 

   Aina Bente Wikøren  

Aina Bente Wikøren

Avdelingsleder Vg1 HO og VO

E-post: aina.bente.wikoren@skole.rogfk.no

Telefon: 

Mobil: 40067219

Utvidet lederteam:

     

 

Mette Bakke 

Fagleder elevdokumentasjon og økonomi

E-post: mette.bakke@skole.rogfk.no

Telefon: 51923603 

Mobil: 90788596

Til toppen