Stavangers eldste yrkesskole

 Bergeland videregående skole har siden 1853 vært en sentral utdanningsinstitusjon i Stavanger.

Bergeland har gjennom mer enn 150 år hatt stor betydning for næringslivet gjennom å tilby kvalifisert fagopplæring innen håndtverk- og indutrifagene til byens innbyggere. Skolen har hele tiden evnet å tilpasse seg omskiftelige tider og nye utfordringer i distriktet.

Stavanger Yrkesskole ble i 1977 til Bergeland videregående skole.

Ved Bergeland videregående skole gis en moderne yrkesutdanning i tråd med med et moderne arbeidslivs krav og forventninger til nye yrkesutøvere, men med en solid forankring i en yrkesfaglig utdanningstradisjon.

Skolen har i mange år ledet an i arbeidet med å fornye sin pedagogiske praksis. Her jobber både elever og lærere i team.

Skolen har utviklet seg, men tatt vare på sin sjel.