Servicetorget

Du finner servicetorget i 1. etasje i A-bygget.

Her er skolens resepsjon og administrasjon. 

Vi betjener skolens sentralbord og alle henvendelser fra både elever, ansatte og besøkende som kommer til skolen, og forsøker å veilede dem best mulig.

  

Andre oppgaver som servicetorget håndterer er :

Lånekassesøknader

Registrering av nyansatte / vikarer

Utlevering / innlevering av nøkler, kort etc

Utlevering av dokumentasjon

Adresseendringer etc

Kontorfaglig bistand til øvrige deler av serviceavdelingen og skolens ledelse

Fakturabehandling