Rektors hilsen

Bergeland videregående skole er en kombinert skole med et studieforberedende tilbud innen Medier & kommunikasjon og Kunst, design & arkitektur, i tillegg til et bredt yrkesfaglig tilbud innen Helse- og oppvekstfag. Videre har vi en veldrevet avdeling for Tilrettelagt opplæring. 

  

Hvorfor søke Bergeland videregående skole?

På Bergeland videregående skole jobber fantastiske kolleger for at elevene skal ha et trygt og godt læringsmiljø samtidig som de får god opplæring i fag.  Mye av opplæringen i yrkesfag skjer i virksomheter utenfor skolen. Det viser seg å øke motivasjonen og bedre de faglige prestasjonene.  

På Bergeland videregående skole har vi lenge fokusert på utvikling av elevens sosiale ferdigheter.  Det gjør at vi ikke har anmerkninger for orden og atferd.  Vi er opptatt av veiledning og dialog istedenfor straff og sanksjoner.

Skolen holder til i fine lokaler på i Vaisenhusgata 50 på Storhaug, og i Badehusgata 39 ved Badedammen.

Artikkelliste