Kontaktinformasjon

Bergeland videregående skole

Postboks 560 Sentrum

4003 STAVANGER

E-post: bergeland-vgs@skole.rogfk.no

Åpningstider
Mandag - Fredag kl. 08.00 – 15.00

Telefon: 51 92 36 00

Besøksadresse
Vaisenhusgata 50

4012 STAVANGER