Særskilt norskopplæring (SNO)

Elever med annet morsmål enn norsk kan ha rett på særskilt norskopplæring (SNO) eller andre tiltak som kan styrke norskferdighetene deres.

Elin Vathne er ressurslærer for Særskilt norskopplæring (SNO). Hun jobber med kartlegging av norskferdighetene til minoritetsspråklige elever og tilbyr grunnleggende norskopplæring (SNO-undervisningen) til elever som har behov for det. 

 

Epost: elin.vathne@skole.rogfk.no
Telefon: 94841986
Kontor: Ved biblioteket