Særskilt norskopplæring (SNO)

Elever med annet morsmål enn norsk kan ha rett på særskilt norskopplæring (SNO) eller andre tiltak som kan styrke norskferdighetene deres.

Elin Vathne er ressurslærer for Særskilt norskopplæring (SNO) og sentral i arbeidet med å kartlegge norskferdighetene til minoritetsspråklige elever og organisere SNO-undervisningen på skolen. 

Epost: elin.vathne@skole.rogfk.no
Telefon: 94841986
Kontor: Ved biblioteket

Til toppen