Miljøterapeut / Miljøveileder

Miljøterapeut / miljøveileder jobber for et godt skolemiljø og tilbyr støttesamtaler med elever som har behov for det.  

Christine Nymann Storegraven er miljøterapeut i Vaisenhusgt.

Wenche Landa Johannessen er miljøveileder i Badehusgt. 

MIljøterapeut har også rollen som Kjentmann i det rusforebyggende arbeidet.  

Christine Nymann Storegraven har kontor i 2 etg i Vaisenhusgt. Hun kan kontaktes på epost: Christine.Nymann.Tonnessen@skole.rogfk.no eller telefon 48106055. 

Wenche Landa Johannessen har kontor i 2 etg i Badehusgt. Hun kan kontaktes på epost: wenche.landa.johannessen@skole.rogfk.no eller telefon 40872919.