Læreplasskoordinator

Eva Katrine Øie er læreplasskoordinator på Bergeland. Læreplasskoordinator kan hjelpe når elever av ulike årsaker hva vansker med å skaffe seg læreplass. 

Eva Katrine har kontor i Badehusgt. 39. Epost: eva.katrine.oye@skole.rogfk.no