Kjentmann (rusforebygging)

 Kjentmann er en viktig ressurs og støttespiller i skolens arbeid med forebygging og oppfølging av rusproblematikk hos enkeltelever og i elevmiljøet. Kjentmann vil kunne være med å skape forståelse, åpenhet og trygghet i skolens møte med elever som en tror kan ha et rusproblem.  

Skolen har to ansatte som har gjennomgått Kjentmannopplæring i regi av KORUS: 
http://www.korus-stavanger.no/tidlig-innsats/kjentmann​​​​​​​

Christine Nymann Storegraven (miljøterapeut)
Karoline Tveiterå (lærer vg2 helse- og oppvekst)

 

I det rusforebyggende arbeidet vil Kjentmann kunne bidra med: 

  • Oppdatert informasjon og kunnskap fra rusfeltet 

  • Råd for hvordan kontaktlærer kan ta opp rus som tema i elevsamtaler og i klassen 

I skolens arbeid med oppfølging av elever en tror eller vet har et rusproblem: 

  • Bidra til god kartlegging og forståelse av situasjonen 

  • Gi kvalifiserte råd for hvordan skolen kan komme eleven i møte 

  • Bidra til at eleven kan få hjelp og unngå å falle ut av opplæringen og skolemijøet 

  • Være en støttespiller for eleven  

Til toppen