Kjentmann (rusforebygging)

Kjentmann er en viktig ressurs og støttespiller i skolens arbeid med forebygging og oppfølging av rusproblematikk hos enkeltelever og i elevmiljøet. Kjentmann vil kunne være med å skape forståelse, åpenhet og trygghet i skolens møte med elever som en tror kan ha et rusproblem.  

Skolen har to ansatte som har gjennomgått Kjentmannopplæring i regi av KORUS: 
http://www.korus-stavanger.no/tidlig-innsats/kjentmann

Christine Nymann Storegraven (miljøterapeut)
Karoline Tveiterå (lærer vg1 helse- og oppvekst)
 

I det rusforebyggende arbeidet vil Kjentmann kunne bidra med: 

 Oppdatert informasjon og kunnskap fra rusfeltet 

 Råd for hvordan kontaktlærer kan ta opp rus som tema i elevsamtaler og i klassen 

 

I skolens arbeid med oppfølging av elever en tror eller vet har et rusproblem: 

Bidra til god kartlegging og forståelse av situasjonen 

Gi kvalifiserte råd for hvordan skolen kan komme eleven i møte 

Bidra til at eleven kan få hjelp og unngå å falle ut av opplæringen og skolemijøet 

Være en støttespiller for eleven