Elevråd

  • Representerer elevenes syn
  • Har dialog med administrasjonen og rektor
  • En representant for hver klasse velges i begynnelsen av skoleåret
  • Velger selv leder, nestleder og styre

Elevrådsstyret 

 

Leder Orzuniso Zakirova tlf: 46211436