Elevråd

  • Representerer elevenes syn
  • Har dialog med administrasjonen og rektor
  • En representant for hver klasse velges i begynnelsen av skoleåret
  • Velger selv leder, nestleder og styre

Elevrådsstyret skoleåret 2020/2021

 

  • Ava Støldal 2MK - leder
  • Silje Marie Eltervåg 2hshb- nestleder
  • Carina Landro Østebø 2 hssc - sekretær
  • Thea Kvinge Falch 1hoc- styremedlem
  • Laila Abdirahman Kalombi 2hssa- styremedlem
  • Angelica Moen 2hsbb- styremedlem
Til toppen