Eksamen

I løpet av de tre årene du er elev her skal du ha flere eksamener.

Vg1 - MK, KDA, HO, HOS

Omlag 20% (pr. programområde) av elevene skal trekkes ut til eksamen i ett fag, skriftlig, praktisk, muntlig eller muntlig praktisk.

Vg2 - MK, KDA

Alle elever skal trekkes ut til eksamen i ett fag, skriftlig, praktisk, muntlig eller muntlig praktisk.

Vg2 - HO/HOS

Alle elever skal opp til en obligatorisk tverrfaglig eksamen i programfag. For Vg2-HOS er denne eksamen flyttet til Vg3. I tillegg skal omlag 20% av elevene på Vg2 trekkes ut til eksamen i ett fag.

Vg3 - MK, KDA

Alle elever skal ha skriftlig eksamen i norsk hovedmål. I tillegg trekkes de ut til ytterligere tre eksamener, skriftlig, praktisk, muntlig eller muntlig praktisk.

Vg3 - HO

Alle elever skal opp til en obligatorisk tverrfaglig eksamen i programfag.