Særskilt tilrettelegging

Dersom du har behov for særskilt tilrettelegging på eksamen kan du søke om dette i VIS.  Søker må legge ved gyldig dokumentasjon. Dette kan søkes om gjennom hele eksamensperioden.

Eksempler på særskilt tilrettelegging kan være utvidet tid, eller opplesning av oppgaver. 

Du søker selv i VIS.