Fritak og godkjenning av fag

Dersom du vil søke om å få godkjent et fag, eller søker om fritak fra vurdering eller opplæring i kroppsøving, gjør du det ved å opprette søknad i VIS.

Her finner du en kort instruksjonsfilm: