Bestille vitnemål og kompetansebevis

Kontakt kontoret dersom du trenger nytt vitnemål eller har andre spørsmål knyttet til dette.

Dersom du trenger kopi, duplikat, forbedringsvitnemål eller engelsk oversettelse, sendes mail til bergeland-vgs@skole.rogfk.no. Det er normalt 2-3 uker behandlingstid.

DUPLIKAT:  er ny dokumentasjon som er helt lik tidligere utstedt dokumentasjon. Den nye dokumentasjonen stemples med "Duplikat".

FORBERDINGSDOKUMENTASJON: Utstedes dersom du har tatt nye fag, eller har forbedret karakterer som privatist.

OVERSETTELSER AV DOKUMENTASJON TIL ENGELSK: Gjelder kun for dokumentasjon utstedt i Kunnskapsløftet, - vedlegg kan ikke oversettes.