Handlingsplan for forebygging, mistanke om og bruk av rusmidler

De videregående skolene skal bidra i arbeidet med å forebygge problematisk rusmiddelbruk. Dette dokumentet inneholder retningslinjer for det forebyggende arbeidet som skal gjøres på vår skole og retningslinjer for hvordan de som arbeider på skolen skal håndtere situasjoner hvor det er mistanke om at en elev er ruset i skoletiden.   

Vi vil i alle situasjoner møte elevene ut ifra en felles holdning der vi ser på elevene som unge voksne med frihet og ansvar for det de velger å gjøre. Vi vil møte eleven med likeverd og respekt og ha fokus på elevens fremtidige muligheter. 

Handlingsplan for forebygging, mistanke om og bruk av rusmidler (PDF, 136 kB)