Handlingsplan §9a elevenes læringsmiljø

 

Alle elever skal oppleve en trygg og god skolehverdag som fremmer helse, trivsel og læring. Handlingsplanen inneholder retningslinjer for forebyggende arbeid og retningslinjer for håndtering av konkrete situasjoner hvor en elev opplever å ikke ha det trygt og godt på skolen  

På Bergeland vil vi i i alle situasjoner møte eleven med likeverd og respekt og ha fokus på elevens fremtidige muligheter. 

Handlingsplan mobbing opplæringsloven §9a (PDF, 260 kB)

Til toppen