Midlertidige unntak ved fravær av helsegrunner

Denne informasjonen ble sist oppdatert 27. august. (udir.no)

Midlertidige unntak ved fravær av helsegrunner

Fra og med 24.08.2020 og frem til og med 30.9.2021 vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan legge fram egenmelding.

Fravær av helsegrunner omfatter blant annet sykdom, karantene eller isolasjon samt milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse. 

Dersom eleven legger frem bekreftelse fra en forelder eller egenmelding, skal fravær av helsegrunner i ovennevnte periode

  • ikke føres som fravær på elevenes vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående skole
  • unntas fraværsgrensen

Kunnskapsdepartementet har besluttet at unntakene i første omgang skal gjelde ut oktober. Departementet vil på bakgrunn av smittesituasjonen vurdere om det er grunn til å videreføre unntakene.

I stedet for legeerklæring er det i denne perioden mulig å bruke egenmelding ved å sende e-post som inneholder navn, klasse, fraværsdatoer mv. til kontaktlærer.

 

Du kan også bruke dette skjemaet

Egenmelding ved helsemessige årsaker (DOCX, 13 kB)

 

 

Mer info :

Informasjon om koronaviruset - UDIR

Til toppen