Unntak fra krav om legeerklæring ved fravær

I forbindelse med smittevernberedskap knyttet til spredning av koronaviruset, er det besluttet å gjøre unntak fra bestemmelse om fraværsgrensen. Dette for å skåne helsevesenet, slik at de kan bruke kapasiteten sin på dem som trenger det mest. Det er derfor ikke lenger nødvendig med legeattest ved sykefravær. Dette gjelder fra 4. mars 2020 og ut skoleåret 2019/2020.

Det er bare unntak fra kravet om dokumentasjon fra lege.

Det vil si at du får fravær i faget, men det blir registrert som dokumentert dersom : 

  • Du melder fra via telefon, SMS eller epost til kontaktlærer hver fraværsdag.
  • Du som er under 18 år får foresatte til å sende epost til kontaktlærer eller signere egenmelding som gjelder fraværsperioden.

I stedet for legeerklæring er det ut skoleåret 2019/2020 mulig å bruke egenmelding ved å sende e-post som inneholder navn, klasse, fraværsdatoer mv. til kontaktlærer.

 

Du kan også bruke dette skjemaet

Egenmelding ved helsemessige årsaker (DOCX, 13 kB)

 

 

Mer info :

Informasjon om koronaviruset - UDIR

Til toppen