Miljøterapeut

Miljøterapeut, Christine Nymann Storegraven, jobber i skolemiljøet og har støttesamtaler med elever som har behov for det.  

MIljøterapeut har også rollen som skolens Kjentmann i det rusforebyggende arbeidet.  

Christine Nymann Storegraven har kontor i underetasjen ved biblioteket. Hun kan kontaktes på epost: Christine.Nymann.Tonnessen@skole.rogfk.no eller telefon 48106055. 

Til toppen