Miljøterapeut prosjektstilling

PP-tjenesten i Rogaland fylkeskommune har blitt tildelt prosjektmidler i forbindelse med COVID-pandemien. 

Formålet med prosjektmidlene vil være å støtte skolen på både system- og individnivå. 

Miljøterapeut Mona Larssen Kjærvoll er i den forbindelse på Bergeland hver mandag hos vg1 HO i Badehusgaten.

Prosjektmidlene gir økte ressurser for sårbare unge i videregående skole. Det medfører at det er en person fra PPT til stede på skolen minst en dag i uken. Ressurspersonen som er ansatt i prosjektstillingen skal være en støtte for lærere og elever i den videregående skole. Det skal gjennom samarbeid etableres gode tiltak til skolenærvær, og forebygge skolefravær.  

Prosjektstillingen kan benyttes ut fra skolens behov, og rammene for prosjektmidlene. Ressurspersonen har taushetsplikt. 

 

Til toppen