Elevundersøkelsen høsten 2022

Vi gjennomfører elevundersøkelsen i alle klasser uke 48-29 (28.11 - 9.12). Det er frivillig for elevene å svare på spørsmålene. Alle elever skal få tilbud om å delta, også elever i spesialundervisning dersom de har mulighet til det. Undersøkelsen er tilgjengelig på flere språk. Kontaktlærer eller annen ansvarlig ansatt gjennomfører undersøkelsen med klassen. 

Logg inn for å svare på Elevundersøkelsen 

https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/elevundersokelsen/ 

Informasjon til elever:

 

Informasjon til foresatte: