Elevundersøkelsen høsten 2021

Vi gjennomfører Elevundersøkelsen i alle klasser uke 48 og 49 (29. nov - 10. des). 

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. 

Eleven får brukerkode av lærer og logger inn på denne siden for å svare på undersøkelsen:

Svar på Elevundersøkelsen!

Til toppen