Busstreiken i Rogaland er avsluttet - Bergeland videregående skole

Klikk for stort bilde  

 

 

 

 

 

01.10.2020 : Busstreiken er over. Vanlig undervisning og oppmøte gjelder.

29.09.2020 : Det har kommet endringer i retningslinjene for undervisning under busstreiken i Rogaland. Vi ber elever og foresatte følge med på meldinger fra skolen. 

Retningslinjene har blitt endret, og skolen går tilbake til vanlig undervisning og oppmøte onsdag 30. sept 2020.

På Arbeidstrening blir tilbudet som normalt for elever som har tilbud om skyss eller kommer seg til skolen på annen måte.

Alle elever oppfordres til å gå, sykle eller finne andre alternative transportmåter. Foresatte oppfordres til å være behjelpelige med transport så langt det lar seg gjøre. Elever som likevel ikke klarer å komme seg til skolen, har selv ansvar for å følge opp skolearbeidet i tråd med de arbeidsplaner som faglærer har lagt ut.

Rogaland fylkeskommune om busstreiken - ENDRET

Følg med streiken på Kolumbus

Slik blir undervisningen under en streiken : 

Det er fra onsdag 30. september vanlig undervisning på skolen.

Følg med på meldinger fra lærerteamet om hvordan undervisningen blir organisert.

På Arbeidstrening/tilrettelagt vil undervisningen gå som normalt for de elevene som har tilbud om skyss eller kommer seg til skolen på annen måte.

 

Fravær fra undervisningen vil bli registrert, men kommer ikke på vitnemål/kompetansebevis.

Det er likevel viktig at du som elev deltar i undervisning og vurderinger slik at du får vurderingsgrunnlag.

Elevfravær varsles skolene etter vanlige rutiner. Det vil si at du må ringe eller sende melding til kontaktlærer dersom du ikke kommer på skolen.

Fravær for elever som ikke kan møte til undervisningen grunnet streiken skal registreres, men kommer ikke på vitnemålet.

Til toppen