VG3 Tannhelsesekretær

tann03

En tannhelsesekretær skal betjene både publikum, tannleger og maskiner.

Tilbake til Helse- og oppvekstfag

Kurset fører til autorisasjon som tannhelsesekretær. Det innebærer at skolen garanterer for at vi har gitt deg nødvendig praktisk og teoretisk opplæring til å utøve yrket. Ved slutten av skoleåret skal du kunne utføre tannhelsesekretærens mange og varierte arbeidsoppgaver.

Det innebærer blant annet å ta i mot pasienter, føre journaler og annet kontorarbeid, klargjøre rom, assistere tannleger og ta røntgenbilder.

programfagene er helsefremmende arbeid, kommuniksajon og samhandling og yrkesutøvelse. I perioder er du ute i praksis 2 dager i uken ved tannklinikk. Undervisningen på skolen foregår i flotte og moderne lokaler med topp ustyr.

Bergeland videregående skole har 15 elevplasser på VG3 Tannhelsesekretær.

Inntakskrav:  VG2 Helseservice

Tilbake til Helse- og oppvekstfag