VG3 Apotektekniker

apotek07

Ved Bergeland videregående får du lære om apotekfaget i et av landets flotteste skoleapotek.

Tilbake til Helse- og oppvekstfag

Kurset fører til autorisasjon som apotektekniker. Det innebærer at skolen garanterer for at vi har gitt deg nødvendig praktisk og teoretisk opplæring til å utøve yrket. Ved slutten av skoleåret skal du kunne utføre apotekteknikerens mange og varierte arbeidsoppgaver. Det innebærer blant annet å ekspedere og veilede kunder, ta imot og bestille varer, gjøre kontorarbeid og assistere farmasøytene i produksjonsarbeid.

Programfagene er helsefremmende arbeid, kommuniksjon og samhandling og yrkesutøvelse. Du får rikelig med praksis, både eksternt og internt. Utdanningen innebærer noe praksis i apotek i løpet av skoleåret. Elevene får også verdifull erfaring fra skoleapoteket.

"Apoteket Flodhesten" er topp utrustet og med flott utsikt.

Bergeland videregående skole har 15 elevplasser på VG3 Apotektekniker.

Inntakskrav:  VG2 Helseservice

Tilbake til Helse- og oppvekstfag