VG2 Helsearbeiderfag

helsefag22

Som helsefagarbeider utdanner du deg til å arbeide med mennesker i alle aldre. Helsefagarbeideren arbeider med praktisk pleie-, omsorg- og miljøarbeid i ulike institusjoner som sykehus, sykehjem, dagsentere, rusmiddelomsorg, hjemmebaserte tjenester m.m.

Tilbake til Helse- og oppvekstfag

Å være helsefagarbeider krever at du liker å ha nær kontakt med mennesker. Du må være pliktoppfyllende, pålitelig, og villig til å ta ansvar. Det er også viktig at du kan samarbeide med andre og kunne arbeide selvstendig

Opplæringen i faget skal utvikle evne til å møte mennesker med ulik kulturell bakgrunn i ulike livssituasjoner. Helsefagarbeideren skal kunne observere og bruke kunnskap om ulike sykdommer, skader og lidelser, og til å iverksette forebyggende eller behandlende tiltak.

Etter avsluttet kurs venter to år som lærling før utdanningen avsluttes med fagprøve /-brev.

Bergeland videregående skole har 30 elevplasser i helsearbeiderfaget.

Inntakskrav: VG1 Helse- og oppvekstfag

Tilbake til Helse- og oppvekstfag