Når starter skoledagen?

Skoledagen på Bergeland starter normalt kl. 08.15.

Skoledagen på Bergeland starter normalt kl. 08.15.

En vanlig skoledag ser slik ut;

1. time: 08.15 - 09.00

2. time: 09.00 - 09.45

3. time: 09.55 - 10.40

4. time: 10.40 - 11.25

5. time: 11.55 - 12.40

6. time: 12.40 - 13.25

7. time: 13.35 - 14.20

8. time: 14.20 - 15.05

Ved utplasseringer, praksis og liknende, så kan skoledagen starte tidligere enn 08.15.