Hvordan er ordningen med skolebøker?

Skolebøker lånes ut av skolen hver høst. Eleven er selv ansvarlig for bøkene. De skal innleveres ved skoleslutt i juni. Ødelagte eller tapte bøker må erstattes.

Elevene trenger ikke kjøpe lærebøker selv.  Skolen er ansvarlig for å kjøpe inn disse, og låner de ut til elevene;

  • Skolebøker lånes ut av skolen hver høst.
  • Eleven er selv ansvarlig for bøkene gjennom året.
  • Bøkene skal innleveres ved skoleslutt i juni.
  • Ødelagte eller tapte bøker må erstattes.

I noen fag vil man bruke andre læremidler (f.eks. digitale ressurser) istedet for den vanlige læreboken.