Hva er søknadsfristen for å søke om utdanningsstøtte hos Lånekassen?

15. november for høstsemesteret. 15. mars for vårsemesteret.

Søknadsfristen er 15. november for høstsemesteret og 15. mars for vårsemesteret.

Søknaden gjøres elektronisk.  Det enkleste er å klikke seg direkte fra vigo.no inn på Lånekassens elektroniske søknad samtidig som du takker ja til skoleplassen på vigo.no.

Du kan lese mer om dette på Lånekassens nettsider.