Dette er Bergeland videregående skole

bygget-vais1

Bergeland ønsker å være en åpen, raus og utviklingsorientert skole.  Vi ønsker å være åpne i forhold til elevene, ha et raust læringsmiljø og arbeidsmiljø og hele tiden være åpen for nye måter å arbeide på.  Skolen er opptatt av å kombinere den faglige og den sosiale læringen.  Dette vil prege organiseringen av skolen og opplæringen.

Bergeland videregående skole har siden 1853 vært en sentral utdanningsinstitusjon i Stavanger.  Bergeland er plassert på to ulike lokasjoner i Stavanger sentrum.   Skolen har omlag 900 elever og 165 ansatte.

Bergeland er en utviklingsorientert skole som blant annet har satt fokus på sammenhengen mellom arkitektur og pedagogiske muligheter.   Skolen søker å tenke helhetlig i organiseringen av opplæringen, og er opptatt av å utvikle alle sider av skolens aktiviteter.

 

Utdanningsprogram

Bergeland er en kombinert videregående skole som tilbyr både yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram.  Skolen vil fra 2013 tilby følgende utdanningsprogram;

 • MEDIER OG KOMMUNIKASJON
  • Skolen har et tilbud om å ta VG2 MK ved Bridgwater and Taunton College
 • KUNST, DESIGN OG ARKITEKTUR 
 • Skolen har et tilbud om å ta VG2 STF ved Bridgwater and Taunton College
 • HELSE- OG OPPVEKSTFAG
  • Helsearbeiderfag
  • Helseservicefag
  • Apotektekniker
  • Tannhelsesekretær
  • Helsesekretær
  • Barne- og ungdomsarbeiderfag
 • TILRETTELAGT OPPLÆRING
  • Arbeidstrening

 

Pedagogisk grunnlag

Skolens pedagogiske grunnlag og ledelsesplattform har en klar referanse til Konsekvenspedagogikken.

HOLDNING

De ansatte og ledelsen bruker konsekvenspedagogikk til utvikling av en felles holdning til våre elever hvor vi i alle sammenhenger møter dem som likeverdige og med respekt.

FREMTID

Alle medarbeidere har fokus på å vurdere nåtidens utfordringer i lys av fremtiden og hvordan våre elever kan utvikle sin sosiale og faglige kompetanse gjennom egne erfaringer og handlinger.

SAMSPILL

Skolens normer og regler er logiske i forhold til opplæringens formål og beskriver forventningene til hvordan den enkelte elev bør handle i samspill med andre.

 

Skolen forventer at du som elev…

 • Er åpen for læring og deltar i aktivt i skolearbeidet
 • Tar ansvar for dine egne handlinger
 • Overholder avtaler og forpliktelser
 • Vil samarbeide med andre
 • Er innstilt på å lytte til andres synspunkter

Som elev kan du forvente av skolen…

 • Møter deg som likeverdig og med respekt
 • Overholder inngåtte avtaler og forpliktelser
 • Har fokus på deg og din deltakelse i læringsarbeidet
 • Møter deg med tydelig struktur, nødvendige rammer og gode arbeidsvilkår
 • Stimulerer deg til å forta selvstendige valg og erfare de logiske følgene av disse 

 

Viktige elementer i det pedagogiske og praktiske arbeidet på Bergeland;

 • Tette relasjoner mellom elev og lærer
 • Stor grad av elevaktivitet, elevmedvirkning og ansvar.
 • Fokus på vurdering som læring.
 • Stor vekt på å utvikle elevenes sosiale handlingskompetanse. 
 • Bruk av veiledningssamtaler fremfor sanksjoner.
 • Et antall av undervisningstimene hver uke er studietimer hvor elevene tar egne valg i forhold sine ønsker og behov.
 • Lærerne bruker mer tid til å veilede og følge opp den enkelte elev.
 • Elevene arbeider i et arbeidslandskap med tilgang til ulike læringsarenaer.
 • Det er brukt mye glass mellom de ulike rommene.
 • Alle lærerne er organisert i selvstyrte team med både fellesfaglærere og programfaglærere.
 • Tett pedagogisk samarbeid mellom lærerne på tvers av fag
 • Lærerteamene har sitt arbeidsrom i tett tilknytning til elevenes arbeidslandskap.
 • Teamene legger selv timeplanen, og denne endres fra periode til periode.
 • Vekt på et utviklingsarbeid i hele organsiasjonen.
 • Desentralisert pedagogisk ledelse. 

Internasjonalisering

 

KENYA

Elevene ved Bergeland har siden 1999 støttet ulike humanitære prosjekt i Nairobi, Kenya.  Skolen har blant annet bygget en mor/barn-klinikk med fødestue, barselavd. og et laboratorie.  Vi har også støttet barn fra Kuwindaslummen med skolegang og støttet byggingen av snekkerverksted og sveiseverksted for en yrkesskole i Kwareslummen.  Elevene samler inn penger gjennom en rekke ulike aktiviteter i tilknytning til en prosjektdag i november hver høst.  Hvert år sender vi også en gruppe med elever og ansatte til Nairobi for å se de ulike prosjektene.

ENGLAND - ”BRING THE SCHOOL TO ENGLAND”

Bergeland tilbyr elever på studiespesialisering med formgivingsfag og elever på medier og kommunikasjon å ta VG2 ved Somerset College i England.   Her følger de undervisningen ved colleget hele året, samtidig som de fullfører studiet i henhold til den norske læreplanen.  Dette gir elevene en unik mulighet til å videreføre sine norske studier ved et engelsk college med et høyt kunstfaglig og kreativt nivå.  Elevene bor hos vertsfamilier. 

SØR-AFRIKA

Bergeland tilbyr i samarbeid med Haugaland vgs og Vennskap Nord-Sør et utvekslingsprogram for elever ved Bergeland og False Bay College og Cape Town College i Sør-Afrika.

DANMARK

Elevene på Helse- og oppvekstfag har mulighet for å kunne ta noe av sin praksis ved institusjoner i Silkeborg, Danmark.

FRANKRIKE

Bergeland har et samarbeid om utveksling av elever med skoler i Grenoble.  Elevene våre følger i noen uker undervisningen i Frankrike for å bli bedre i fransk. Elevene som kommer til Bergeland skal utvikle sin kompetanse i engelsk.