Ruben Aleksander Jellestad Syvertsen

Stilling:
Lærling i byggdrifterfag
  • Programområde:
  • Fagområder:
  • Avdeling:
    Serviceavdelingen
  • Team:
    Drift
  • Andre funksjoner: