Natalie Li Fiskå Knutsen

Stilling:
Lærling i kontor- og administrasjonsfag
  • Programområde:
    Serviceavdelingen
  • Fagområder:
  • Avdeling:
    Serviceavdelingen
  • Team:
    Kontor
  • Andre funksjoner: