Helene Jonassen

Stilling:
Lærer
Adjunkt m/tillegg
Permisjon
  • Programområde:
  • Fagområder:
  • Avdeling:
    MK
  • Team:
  • Andre funksjoner: