Ragnhild Hapnes

Stilling:
Kontaktlærer ATD
Adjunkt m/tillegg
 • Programområde:
  Tilrettelagt opplæring
 • Fagområder:
  Programfagene innen arbeidstrening
 • Avdeling:
 • Team:
  AT-B
 • Andre funksjoner: