Særskilt tilrettelegging til eksamen våren 2018

Søknadsfrist 1. februar.
Søknaden sendes til rektor via sosialrådgiver.

Les mer: Info og søknadsskjema