Fra skolen til elevene

bygget-vais1

Åpent hus på Bergeland vgs

Tirsdag 22. januar 2019 fra kl 17:00 - 19:00

Vaisenhusgata 50

Velkommen!

Vigo

Husk søknadsfrist i Vigo

Husk å søke skoleplass / læreplass på www.vigo.no innen 1. mars (1. februar for særinntaket).

Politi

Informasjonsbrev ang bruk av småelektriske kjøretøy

Bilde1

Resultat fra salgsmesse Zimbabwe

På aksjonsdagen klarte Bergeland vgs å samle inn kr. 129.112,- 

I tillegg har det kommet inn penger gjennom året. Totalt overfører vi kr. 179.000,- til Plan Norge. Vi takker alle som bidro, elever og ansatte for strålende innsats.

Russ

Til elever og foresatte angående russefeiring