Fra elever til elever

Havregrøt

Havregrøt i kantinen til alle elever - nå to dager i uken

Hver tirsdag og torsdag fra kl 07:45 serveres det havregrøt i kantinene på begge avdelingene. Velkommen til en sunn start på dagen!

Voksen undervisning

Tilbud om leksehjelp

Unikt tilbud om leksehjelp i Ressurssenteret i Tanke Svilandsgate hver tirsdag fra 14.30 til 16.30. Benytt denne anledningen til å få god hjelp med lekser, prosjekter, arbeidskrav og lignende. Dyktige veildedere fra Røde Kors med relevant bakgrunn hjelper dere i alle fag.