Referat fra møte i Seniorklubben 04.02.2016

Møte i Seniorklubben Bergeland vgs

Tid: torsdag 04.02.2016

Sted: Kantinen Bergeland vgs

Antall: 16 fremmøtte

 

Før vi startet møtet hadde Lise Haaland fra administrasjonen et innlegg. Hun overrakte Sissel Moe Lund en påskjønnelse fra fylkeskommunen for ansettelse i fylkeskommunen i 40 år. Sissel skulle fått denne på julemøtet til skolen, men var ikke tilstede da.

Kantinen hadde som vanlig gode rundstykker, kake og kaffe til oss. God drøs rundt kaffebordet!

Vi forflyttet oss til et av auditoriene hvor Erik Fossaskaret hadde innlegg. Han viste bilder og snakket om kulturelle sammenligninger og refleksjoner i Hordaland, Rogaland og indre/ytre strøk. Meget underholdende og interessant foredrag!

Slutt ca kl 14:30

 

Referent Signe Olsnes