Referat fra møte i Pensjonistforeningen 09.04.2015

Møte i Pensjonistforeningen Bergeland vgs

Sted: Skolens kantine

Foredragsholder: Tora Aasland

Fremmøte: 16 personer

Tora Aasland har vært Fylkesmann i Rogaland i 20 år. Hun ble utnevnt i 1991 og startet i stillingene i 1993.

-har hatt politiske og kommunalpolitiske verv

-er tidl. Forsknings-og høyrere utdanningsminister

-er Kommandør av St. Olavs Orden 2005

 

Gjennom sitt foredrag "MINE ERFARINGER SOM FYLKESMANN I ROGALAND"

fortalte Tora Aasland på en engasjerende måte om en fylkesmanns mange store og små oppgaver som ble behandlet - b.l. var byggningssaker/nabosaker mangedoblet i forhold til saker som omfattet barns forskjellige rettigheter.

En Fylkesmann står i rang nærmest Kongehuset. Det innebærer ansvar for kongefamilien når de besøker fylket enten samlet eller enkeltvis. Hun hadde av den grunn ansvar for feiringen av Dronningens 70-årsdag på "Flor og Fjære".

Hun fortalte også om opplevelser fra sin tid på Stortinget, bl.l. om sitt gode forhold til K.Willoch til tross for stor avstand politisk.

I foredraget "puttet" hun inn små sitater og vers fra lokale forfattere som A.Garborg, A.Kielland, Å.M.Nesse m.fl.

T.Aasland var eldst av 5 søsken og fikk i perioder ansvar for sine 4 yngre søsken. Hun mener at denne tiden ga henne en god opplæring i ledelse.

Møte ble avsluttet etter et innholdsrikt og interessant foredrag.

 

LIV.

 

pengsjonist 09.04.15
Pensonist_ 09.04.15