Referat fra møte i Pensjonistforeningen 03.09.2015

Møte i Pensjonistforeningen Bergeland vgs

Sted: Skolens kantine

Program: "En historie" fortalt av Arne Fløtre

Antall: 15 personer

 

 

Historien handlet om et amerikansk ektepar -- William Henry Singer f.1868 og Anna Singer f. ca.1878. De giftet seg i 1903--ingen arvinger.

Singer arvet 1/4 av farens stålindustri, men han var ikke interessert i å jobbe i industrien, han ville bli kunstmaler--ble godkjent som profesjonell kunstner i 1899.

Ekteparet flyttet fra Wiscounsin, dro rundt i Europa, hadde et stopp i Laren i Nederland før de dro rundt i Norge og til slutt havnet i Olden i Nordfjord i 1903 -- bodde i Olden fra mai til okt. resten av årene i Laren. 

Hans store interesser var maling, jakt og fiske-- han leide hele jaktområder og fiskevann--den norske naturen ble forbilder for bildene hans. Utenlanske kunstnere og jakt- og fiskeinteresserte ble invitert.

Singer leide hele Yris Hotell--fikk bygd på en fløy--bodde der til 1921 da eiendommen Dalheim(Singerheimen) ble bygd ferdig. 

I 1924 ga han penger til bygging av vei mellom Olden og Innvik--anlegget ga arbeid til mange i de de vanskelige 20-30-årene--arbeidet varte i 12 år.

På samme tid bevilget ha penger til å bygge sykehus på Nordfjordeid--et toppmoderne sykehus ble bygd--det beste medisinske utstyr ble innkjøpt--leger ble ansatt--korridorene ble utsmykket med hans egne malerier eller kunst han hadde kjøpt.

Singer døde i 1943 -- fru Singer noen år senere. Begge ble balsamert og er begravet ved den gamle kirken.

Vi takker ARNE for en interessant historie.

LIV.