Etablering av elevråd

-

Elevrådet

• Består av representanter fra hver klasse på hele skolen, 36 medlemmer

• Når den som er tillitsvalgt ikke kan møte, møter  vara tillitsvalgt

• Varatillitsvalgt har egne oppgaver, vernerunde

• Det avholdes 5 møter i elevrådet i løpet av skoleåret

 

Dere må avholde klassens time 1 uke før elevrådene.

Tillitsvalgt leder klassens time, vara- skriver referat. Få en egen bok av kontaktlærer. Sakene som skal opp i elevrådet sender dere til sekretæren i elevrådet senest dagen før elevrådet avholdes.

 

På første elevrådsmøte velges:

• elevrådsleder og nestleder

• seks medlemmer av elevrådsstyret.

Det skal være jevn fordeling mellom begge avdelinger. Styret setter opp sin egen møteplan.

 

Det velges;

• en representant til ungdommens bystyre

• to vararepresentanter

 

Vi skal ha tre arbeidsgrupper:

• Nairobigruppen

• Politisk gruppe, som arbeider med saker i E.O. samt ungdommens bystyre. To medlemmer fra denne gruppen skal sitte i skole utvalget.

• Miljøgruppe, som arbeider med å lage godt skolemiljø. Fire representanter herfra sitter i skolemiljø utvalget.